TERMS & CONDITION

Splošni pogoji podjetja Garnett Interock d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za poslovanja.

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletnih straneh podjetja Garnett Interock d.o.o. ter se z njimi strinja.

PODATKI O PONUDNIKU
Spletno trženje izvaja družba Garnett Interock d.o.o., Leskovec 7 , 3202 Ljubečna. Družba je vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Ljubljani. Družba je zavezana za plačilo DDV (ID za DDV: SI67537928).

SPLOŠNO
Slikovna vsebina spletne strani je last podjetja Garnett Interock d.o.o., ikone na spletni strani pa so pridobljene pri ponudniku: https://www.flaticon.com/home

DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

  • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  • bistvene značilnosti blaga,
  • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
  • pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),
  • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
  • način plačila in dostave,
  • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla.

NAROČILA
Kupec odgovarja za točnost podatkov danih v procesu naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačnega naslova. Po oddaji naročila kupec prejme preko elektronske pošte pogodbo (račun). Pogodba (račun) je v elektronski obliki shranjena na strežniku in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

ODPREMA BLAGA
Kakor je navedeno v dostavi/prevzemu.

CENE
Cene so v evrih z DDV. Cena navedena ob posameznem artiklu, ne vsebuje stroškov pošiljanja. Cena izpisana ob koncu naročila je končna cena, ki vsebuje tudi strošek pošiljanja. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila t.j. na dan zaključka in oddaje naročila.

PLAČILNI POGOJI
Kakor je navedeno v plačilnih pogojih.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA
Kupec ima pravico, da v 30. dneh od prevzema blaga, ponudniku sporoči (na e-naslov info@mygarnett.com) odstop od pogodbe. Strošek, ki bremeni kupca pri odstopu od pogodbe, je strošek transporta v kolikor je blago nepoškodovano in pakirano v originalni embalaži. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). V kolikor blago ni pakirano v originalni embalaži se vrnjeni znesek zniža za 10% v kolikor je blago poškodovano ali so na izdelku vidni znaki uporabe se zniža najmanj za 20%.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, izgubljeno ne da bi bil za to kriv potrošnik.
Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
Vračilo vplačila bo opravljeno v 10 dneh od prejema izdelka. Vračilo kupnine se nakaže na transakcijski (osebni) račun kupca, ki ga sporoči v obvestilu o vračilu blaga. Blago se vrne ponudniku na naslov Garnett Interock d.o.o., Leskovec 7, 3202 Ljubečna.

VRAČILO ARTIKLA ZA PRAVNE OSEBE
Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 30 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

GARANCIJE
Garancijski rok je 2. leti od datuma nakupa izdelka. Potrebni dokumenti, ki jih mora kupec dostaviti skupaj z izdelkom katerega reklamira so: garancijski list (kjer je naveden garancijski rok) ter račun kjer je izkazan datum ter naziv artikla katerega kupec reklamira. Ponudnik bo izdelek popravil v najkrajšem možnem času.

PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.
Dobavljeno blago ostaja naša last do popolnega poplačila vseh terjatev iz poslovnega razmerja. V primeru vračila prejetega artikla iz strani kupca, se kupec zavezuje dobavljeno blago vrniti najkasneje 10 dni po prejemu potrdila o prejemu reklamacije iz naše strani. V primeru vračila si prodajalec zadrži 20% od kupnine za zmanjšanje vrednosti blaga. V kolikor kupec ne vrne blaga v določenem roku prodajalec zaračuna 50% od vrednosti robe za nastalo poslovno škodo.
Prav tako si bomo prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

VAROVANJE ZASEBNOSTI
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo. Tu lahko preberete našo celotno Politiko zasebnosti.

Ekipa Garnet Interock