PRIVACY & COOKIES

Zelo nas veseli, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Zaščita podatkov je še posebej pomembna za vodstvo podjetja GARNETT INTEROCK d.o.o.. Uporaba spletnih strani GARNETT INTEROCK d.o.o. je mogoča brez navedbe osebnih podatkov, vendar v primeru ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi uporabljati poslovne storitve preko naše spletne strani, lahko postane obdelava osebnih podatkov nujna. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ni zakonske podlage, po navadi pridobimo privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, elektronski naslov ali telefonska številka, na katerega se podatki nanašajo, je vedno v skladu z Uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu s specifičnimi državnimi predpisi za zaščito podatkov, ki veljajo za GARNETT INTEROCK d.o.o.. S to izjavo o varstvu podatkov bi naše podjetje želelo informirati širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.
Kot upravljavec je GARNETT INTEROCK d.o.o. izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, obdelanih na tej spletni strani. Vendar lahko prenosi podatkov na internetu načeloma vsebujejo varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena. Iz tega razloga lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prosto posreduje osebne podatke preko alternativnih načinov, npr. po telefonu.

1. Opredelitve
Izjava o varstvu podatkov GARNETT INTEROCK d.o.o. temelji na pogojih, ki jih je evropski zakonodajalec uporabil za sprejetje splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva za širšo javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bi radi najprej pojasnili uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo med drugim naslednje izraze:

a) Osebni podatki
Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi (“udeleženec”). Prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče identificirati, neposredno ali posredno, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator. Ne zbiramo podatkov o fizični, fiziološki, genski, duševni, ekonomski, kulturni ali socialni identiteti te fizične osebe.

b) Udeleženec
Udeleženec je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, je katera koli prepoznana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

c) Obdelovanje
Obdelovanje je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na skupinah osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, razširjanjem ali ročno razpolaganje, usklajevanje ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem.

d) Omejitev obdelave
Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejiti njihovo obdelavo v prihodnosti.

e) Profiliranje
Profiliranje pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki je sestavljena iz uporabe osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov, povezanih s fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje vidikov v zvezi z uspešnostjo te fizične osebe pri delu, gospodarskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem.

f) Psevdonimizacija
Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se take dodatne informacije hranijo ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotovi da se osebni podatki ne pripisujejo določeni ali določljivi fizični osebi.

g) Upravljavec
Upravljavec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar so cilji in sredstva za takšno obdelavo določeni z zakonodajo Unije ali države članice, lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo zakonodaja Unije ali države članice.

h) Obdelovalec
Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki v imenu upravljavca obdeluje osebne podatke.

i) Prejemnik
Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, kateremu se osebni podatki razkrijejo, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov ter v skladu z nameni obdelave.

j) Tretje osebe
Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni posameznik, na katerega se podatki nanašajo, upravljavec, predelovalec in osebe, ki so pod neposrednim pooblastilom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

k) Soglasje
Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsako svobodno dano, konkretno, informirano in nedvoumno označevanje želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim se z izjavo ali z jasnim pritrdilnim ukrepom strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

2. Ime in naslov upravljavca
Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), druga zakonodaja o varstvu podatkov, ki se uporablja v državah članicah Evropske unije, in druge določbe v zvezi z varstvom podatkov je:

GARNETT INTEROCK d.o.o.
Leskovec 7
3202 Ljubečna
Slovenija
Telefon: +386 40 196 075
E-pošta: info@mygarnett.com

3. Piškotki
Spletne strani podjetja GARNETT INTEROCK d.o.o. uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniškem sistemu preko internetnega brskalnika.
Mnoge spletne strani in strežniki uporabljajo piškotke. Mnogi piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz nizov znakov, prek katerih se lahko internetnim strežnikom in strežnikom dodeli določen spletni brskalnik, v katerem je bil shranjen piškotek. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo posamezni brskalnik udeleženca od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Poseben spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati z uporabo edinstvenega ID-ja piškotka.
S pomočjo piškotkov lahko GARNETT INTEROCK d.o.o. uporabnikom te spletne strani zagotovi več uporabniku prijaznih storitev, ki jih brez nastavitve piškotka ne bi bilo mogoče.
S piškotkom lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo z mislijo na uporabnika. Piškotki nam omogočajo, da prepoznamo naše uporabnike spletnega mesta. Namen prepoznave je, da uporabnikom olajša uporabo naše spletne strani. Uporabnik spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko dostopa do spletnega mesta, ker to prevzame piškotek shranjen v uporabniški računalniški sistem. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si zapomni artikle, ki jih je stranka kupila v virtualnem nakupovalnem vozičku zaradi piškotka.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo prek internetnega brskalnika ali drugih računalniških programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, ne bodo v celoti uporabne vse funkcije našega spletnega mesta.

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij
Spletna stran GARNETT INTEROCK d.o.o. zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik ali avtomatiziran sistem obišče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnika strežnika. Zbrani so lahko: (1) uporabljeni tipi brskalnikov in njihove različice, (2) uporabljeni operacijski sistemi, (3) spletna mesta, iz katerih se dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovanega napotitelja), (4) – spletne strani, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) vsi drugi podobni podatki in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij GARNETT INTEROCK d.o.o. o posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, ne sklepa nobenih zaključkov. Namesto tega so te informacije potrebne, da: (1) pravilno prikazujemo vsebino našega spletnega mesta, (2) optimiziramo vsebino naše spletne strani in njeno oglaševanje, (3) zagotovimo dolgoročno življenjsko dobo naših sistemov informacijske tehnologije in spletne tehnologije in (4) organom kazenskega pregona zagotovimo informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru spletnega napada. Zato GARNETT INTEROCK d.o.o. analizira anonimno zbrane podatke in informacije statistično, s ciljem povečati varnost podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter zagotoviti optimalno raven varovanja obdelovanih osebnih podatkov. Anonimni podatki strežniškega dnevnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov udeleženca, na katerega se ti podatki nanašajo.

5. Registracija na naši spletni strani
Udeleženec ima možnost, da se na spletni strani upravljavca registrira z navedbo osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se prenašajo na upravljalca določi ustrezna vhodna maska, uporabljena za registracijo: ime in priimek, poštni naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in IP-naslov. Osebni podatki, ki jih vnese udeleženec, se zbirajo in shranjujejo izključno za interno uporabo s strani upravljavca in za lastne namene. Upravljavec lahko zahteva prenos na enega ali več partnerjev (npr. dostavna storitev), ki uporablja te osebne podatke za notranji namen, ki ga je mogoče pripisati upravljavcu.

Z registracijo na spletni strani upravljavca se shranjuje tudi IP-naslov, ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP), in ga uporablja udeleženec podatkov – datum in čas registracije. Shranjevanje teh podatkov poteka v ozadju, in je edini način za preprečevanje zlorabe naših storitev in, če je potrebno, omogočijo preiskavo storjenih kaznivih dejanj. Skladno s tem je shranjevanje teh podatkov nujno za zavarovanje upravljavca. Ti podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če obstaja zakonska obveznost prenosa podatkov ali če je prenos namenjen za kazenski pregon.
Registracija udeleženca, s prostovoljno navedbo osebnih podatkov, naj bi omogočila upravljavcu, da ponudi vsebino ali storitve, na katere se nanašajo osebni podatki, in so dostopni samo registriranim obdelovalcem zaradi narave procesa dela. Registrirani udeleženci lahko kadarkoli spremenijo osebne podatke, določene med registracijo, ali pa jih popolnoma izbrišejo iz podatkovnega strežnika upravljavca.
Upravljavec podatkov kadarkoli zagotovi informacije na zahtevo udeleženca, na katerega se nanašajo podatki, o tem, kateri osebni podatki se hranijo o posamezniku. Poleg tega upravljavec podatkov popravi ali izbriše osebne podatke na zahtevo ali navedbo udeleženca, če ni predpisanih obveznosti hranjenja. Kot kontaktne osebe so udeležencu v zvezi s tem na voljo vsi zaposleni upravljavca.

6. Naročilo na naše e-novice
Na spletni strani GARNETT INTEROCK d.o.o. imajo uporabniki možnost, da se naročijo na e-novice našega podjetja. V ta namen uporabljena vhodna maska določa, kateri osebni podatki se prenašajo: ime in priimek, e-poštni naslov in naslov IP; ali, ko se naročite na e-novice pri upravljavcu.

GARNETT INTEROCK d.o.o. redno obvešča svoje stranke in poslovne partnerje s pomočjo e-novic o podjetniških ponudbah. Novice podjetja lahko prejemajo le osebe, na katere se podatki nanašajo, če (1) ima udeleženec veljaven e-poštni naslov in (2) se udeleženec evidentira za pošiljanje e-novic. Na e-poštni naslov, ki ga je udeleženec navedel, bo prejel potrditveno sporočilo, zaradi pravnih razlogov, v dvojnem postopku prijave. Ta potrditvena e-pošta se uporablja za dokazovanje, ali je udeleženec lastnik e-poštnega naslova, ki ga je navedel za sprejemanje e-novic.

Med vpisom za e-novice shranjujemo tudi naslov IP računalniškega sistema, dodeljenega s strani ponudnika internetnih storitev (ISP), in ga je uporabnik uporabil ob registraciji, ter datum in uro registracije. Zbiranje teh podatkov je nujno, da bi kasneje prepoznali (morebitno) zlorabo e-poštnega naslova osebe, na katero se podatki nanašajo in služi pravni zaščiti upravljavca.

Osebni podatki, zbrani v okviru registracije na e-novice, bodo uporabljeni samo za pošiljanje novic. Poleg tega so lahko naročniki na e-novice obveščeni po elektronski pošti, če je to potrebno za delovanje storitve novic ali zadevne registracije, saj bi to lahko veljalo v primeru spremembe ponudbe novic, ali v primeru spremembe tehničnih okoliščin. Osebni podatki, ki se jih zbere za e-novice, ne bodo preneseni na tretje osebe. Naročnik naših e-novic lahko kadar koli prekine prijavo s strani udeleženca. Soglasje k shranjevanju osebnih podatkov, ki ga je udeleženec dal ob prijavi za pošiljanje e-novic, lahko kadar koli prekliče. Za preklic privolitve je ustrezna povezava pri vsaki e-novici. Prav tako se lahko kadar koli odjavite od e-novic neposredno na spletni strani upravljavca ali pa to sporočite upravljavcu na drugačen način.

7. E-novice – Sledenje
E-novice GARNETT INTEROCK d.o.o. vsebuje tako imenovane pike za sledenje. Sledilna ”pika” je miniaturna grafika, vdelana v takšna e-poštna sporočila, ki se pošljejo v obliki HTML, da omogočajo beleženje in analizo dnevnika. To omogoča statistično analizo uspeha ali neuspeha spletnih oglaševalskih akcij. GARNETT INTEROCK d.o.o. lahko na podlagi vgrajene sledilne ”pike” preveri, če in ko je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, odprl e-novico in katere povezave so bile v e-novici priklicane s strani udeleženca.

Tovrstne osebne podatke, zbrane iz slikovnih pik, ki jih vsebujejo e-novice, upravljavec shrani in analizira, da bi optimiziral pošiljanje novic in prilagodil vsebino nadaljnjih e-novic interesu udeleženca. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Udeleženci so kadar koli upravičeni do preklica ustrezne ločene izjave o privolitvi, izdane s postopkom dvojnega vpisa. Po preklicu bo te osebne podatke izbrisal upravljalec. GARNETT INTEROCK d.o.o. samodejno upošteva umik iz prejema e-novic kot preklic.

8. Kontaktni obrazec na spletni strani
Spletna stran GARNETT INTEROCK d.o.o. vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, kot tudi neposredno komunikacijo z nami, ki vključuje tudi splošni naslov elektronske pošte (e-poštni naslov). Če udeleženec kontaktira upravljavca po elektronski pošti ali preko kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje udeleženec, samodejno shranjujejo. Ime in priimek, e-poštni naslov in naslov IP, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec upravljavcu podatkov, se shranijo za namen obdelave ali vzpostavitve stika z udeležencem. Ti osebni podatki se ne prenesejo na tretje osebe.

9. Funkcija za komentiranje na spletni strani
GARNETT INTEROCK d.o.o. ponuja uporabnikom možnost, da na artiklih, ki je na spletni strani upravljavca, pusti posamezne komentarje o izdelkih ali na posameznih prispevkih bloga. Blog je spletni portal, ki je javno dostopen, prek katerega lahko eden ali več ljudi, imenovanih blogerji ali spletni blogerji, objavljajo članke ali napišejo misli v tako imenovanih ”blog postih”. Objave v blogih lahko običajno komentirajo tretje osebe.
Če udeleženec pusti komentar o izdelku ali blogu, objavljenem na tej spletni strani, se shranijo in objavijo tudi pripombe udeleženca ter podatki o datumu komentarja in uporabniškem imenu (psevdonimu), ki ga izbere udeleženec. Poleg tega se shrani tudi naslov IP, ki ga ponudnik internetnih storitev (ISP) dodeli udeležencu. Shranjevanje IP-naslova poteka iz varnostnih razlogov in v primeru, da udeleženec krši pravice tretjih oseb ali objavlja nezakonito vsebino preko danega komentarja. Shranjevanje teh osebnih podatkov je zato v interesu upravljavca podatkov, saj se v primeru prekrška razbremeni. Ti zbrani osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če za prenos ne zahteva zakon ali služi cilju obrambe upravljavca podatkov.
Storitvi Gravatar se lahko zagotovi anonimiziran niz, ustvarjen z vašega e-poštnega naslova (imenovano tudi hash), da preverite ali jo uporabljate. Politika zasebnosti storitve Gravatar je na voljo tukaj: https://automattic.com/privacy/. Po potrditvi vašega komentarja je vaša slika profila prikazana javnosti v okviru vašega komentarja.
Komentarje obiskovalcev je mogoče preveriti prek storitve za samodejno zaznavanje nezaželene pošte.

10. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov
Upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke udeleženca le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena skladiščenja, ali če ga evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalec odobri v zakonih ali predpisih in jih je upravljavec dolžan upoštevati.
Če se namen skladiščenja ne uporablja ali če poteče rok za uskladiščenje, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.

11. Pravice udeleženca

a) Pravica do potrditve
Vsak udeleženec ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca pridobi potrdilo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne. Če želi udeleženec izkoristiti to pravico do potrditve, lahko kadarkoli stopi v stik z zaposlenim upravljavca.

b) Pravica dostopa
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima po evropskih zakonih pravico da pridobi od upravljavca brezplačne informacije o svojih osebnih podatkih, shranjenih kadarkoli, in kopijo teh informacij. Poleg tega evropska direktiva in predpisi omogočajo udeležencem dostop do naslednjih informacij:

 • namen obdelave,
 • kategorija osebnih podatkov,
 • prejemnik ali kategorija prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je to mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni podatki, ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravo ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z udeležencem ali da ugovarja takšni obdelavi,
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se podatki nanašajo, vse razpoložljive informacije o njihovem viru,
 • obstoj avtomatskega odločanja, vključno s profiliranjem iz člena 22 (1) in (4) GDPR, in vsaj v teh primerih pomembne informacije o zadevi ter pomen in predvidene posledice takšne obdelave za udeleženca.

Poleg tega ima udeleženec pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima udeleženec pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.
Če si udeleženec želi izkoristiti pravico do dostopa, lahko kadar koli stopi v stik z zaposlenim upravljavca.

c) Pravica do popravka
Vsak udeleženec ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ob upoštevanju namena obdelave ima udeleženec pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dodatne izjave.
Če želi udeleženec uveljavljati pravico do popravka, se lahko kadarkoli obrne na vsakega zaposlenega upravljavca.

d) Pravica do izbrisa (pravica do pozabljenosti)
Vsak udeleženec ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca pridobi izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, brez nepotrebnega odlašanja, upravljavec pa mora obvezno izbrisati osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja, če velja eden od naslednjih razlogov, dokler obdelava ni predpisana:

 • Osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
 • Udeleženec prekliče soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točko (a) člena 9 (2) GDPR, in če ni drugih pravnih podlag za obdelavo.
 • Udeleženec nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in ni nobenega prevladujočega upravičenega razloga za obdelavo, ali pa udeleženec ugovarja obdelavi v skladu s členom 21 (2) GDPR.
 • Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.
 • Osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti po zakonu Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
 • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8 (1) GDPR.

Če se uporabi eden od zgoraj navedenih razlogov in udeleženec želi zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hrani GARNETT INTEROCK d.o.o., se lahko kadarkoli obrne na vsakega zaposlenega upravljavca. Zaposleni v GARNETT INTEROCK d.o.o. nemudoma zagotovijo, da se zahtevek za izbris nemudoma upošteva.
Kadar je upravljavec javno objavil osebne podatke in je v skladu s členom 17 (1) zavezan, da izbriše osebne podatke, upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da obvesti druge obdelovalce, ki obdelujejo osebne podatke, ki jih je zahteval udeleženec, o izbrisu kakršne koli povezave do teh osebnih podatkov, kopiranja ali podvajanja, kolikor obdelava ni potrebna. Zaposleni v GARNETT INTEROCK d.o.o. bodo v posameznih primerih uredili potrebne ukrepe.

e) Pravica do omejitve obdelave
Vsak udeleženec ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca pridobi omejitev obdelave, če velja eno od naslednjega:

Udeleženec nasprotuje točnosti osebnih podatkov na katerega se podatki nanašajo, za obdobje, ki omogoča preverjanju točnosti osebnih podatkov.
Obdelava je nezakonita in udeleženec nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
Upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, temveč temu nasprotuje udeleženec, ki jih zahteva za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.
Udeleženec ugovarja obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR, dokler se preveri, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladajo nad udeleženčevimi.
Če je eden od zgoraj navedenih pogojev izpolnjen, in udeleženec želi zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani GARNETT INTEROCK d.o.o., lahko kadarkoli stopi v stik z zaposlenim upravljavca. Zaposleni v GARNETT INTEROCK d.o.o. bo uredil omejitev obdelave.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov
Vsak udeleženec ima pravico odobreno s strani evropskega zakonodajalca, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Udeleženec ima pravico te podatke prenesti drugemu upravljavcu brez oviranja upravljavca, na katerega so bili posredovani osebni podatki, dokler obdelava temelji na soglasju v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točko (a) člena 9 (2) GDPR ali na podlagi pogodbe v skladu s točko (b) člena 6 (1) GDPR, obdelava pa poteka z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za opravljanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu, ali pri izvrševanju uradnega pooblastila dodeljenega upravljavcu.
Poleg tega ima udeleženec pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) GDPR pravico, da osebne podatke posreduje neposredno od enega upravljavca drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in če to ne škodi pravicam in svoboščinam drugih.
Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko udeleženec kadarkoli obrne na vsakega zaposlenega podjetja GARNETT INTEROCK d.o.o..

g) Pravica do ugovora
Vsak udeleženec ima pravico odobreno s strani evropskega zakonodajalca da kadarkoli ugovarja, na podlagi razlogov v zvezi s svojim posebnim položajem, obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, na podlagi točke (e) ali (f ) člena 6 (1) GDPR. To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določbah.

GARNETT INTEROCK d.o.o. ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami udeleženca, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zagovarjanje pravnih terjatev.

Če GARNETT INTEROCK d.o.o. obdela osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima udeleženec pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za takšno trženje. To velja za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če udeleženec ugovarja GARNETT INTEROCK d.o.o. za obdelave v namene neposrednega trženja, GARNETT INTEROCK d.o.o. ne bo več obdeloval osebnih podatkov v te namene.

Poleg tega ima udeleženec pravico zaradi razlogov, ki se nanašajo na njegov poseben položaj, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki jih upravljavec GARNETT INTEROCK d.o.o. uporablja za znanstvene, zgodovinske namene ali statistične namene v skladu s členom 89 (1) GDPR, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

Za uveljavljanje pravice do ugovora se lahko udeleženec obrne na vse zaposlene v GARNETT INTEROCK d.o.o.. Poleg tega udeleženec brezplačno v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58 / ES uporabi svojo pravico do ugovarjanja z avtomatskimi sredstvi s tehničnimi specifikacijami.